تنوع آب و هوایی در چین

 

کشور چین داری تنوع آب و هوای بسیار زیادی است ولی به طور کل دارای 5 نوع منطقه آب وهوای است و اکثر این مناطق در زمستان  سرد و خشک و در تابستان گرم و بارانی می باشد.


 

  از آب و هوای استوایی در مناطق جنوبی گرفته تا آب و هوای شمالی درشمال کشور به شدت متفاوت است. شمال چین دارای آب و های چهارفصل با تابستان های به شدت گرم و زمستان های سرد و سوزاننده است.جنوب چین دارای آب و هوای متعادل و مرطوب تر است.هر چه بیشتر به سمت شمال و غرب می رویم آب و هوا خشک تر می شود.همچنین سرزمین وسیعی از دامنه کوه های داخلی تا فلات های بلند و بیابانها در مرکز و غرب دور چین یافت شده است.دشتها،دلتاها و تپه ها در شرق متمرکز شده اند.

بارش در کشور چین اساسا به طور منظم و بارش متوسط سالانه حدود شش هزار میلیمتر می باشد.