بله = Shì
خیر = bùshì
آیا شما می‌فهمید؟ =Nǐ míngbái ma
بله. من می‌فهمم! = Wǒ míngbái
خیر. من نمی‌فهمم! = Wǒ bù míngbái
ببخشید = Duìbùqǐ
بعد از شما = ni xian qing
ممکن هست شما یه کاری برای من انجام بدهید؟ = you jian shi qing ni bang mang
مشکلی نیست = Méi wèntí