لی که چیانگ، نخست وزیر کشورچین از تاریخ 19 تا 21 ژوئن دیداری رسمی از کشور یونانبه عمل آورد و در پی این دیدار جامعه بین المللی دست آوردهای این سفر را عالی ارزیابی کرد.

لی که چیانگ درمورد همکاری دریایی و اقیانوسی چین و یونان سخنان مهمی ایراد نمود، نظریه دریای چین درباره دریای صلح آمیز، پیام همکاری و هماهنگی را به اطلاع جامعه غرب رساند تا آنان بتوانند به خوبی اوضاع چین را درک کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، یونان با بحران های وام کشوری مواجه بوده و در انتظار سرمایه گذاری و کمک چین است تا دوباره با رونق مجدد اقتصادی روبرو شود. سفر لی که چیانگ نشان می دهد علاقه به سرمایه گذاری در یونان دوباره باز گشته است.

 چین و یونان موافقتنامه های تجاری و سرمایه گذاری به مبلغ 4 میلیارد و 600میلیون دلار امضا کردند، چهارچوپ این موافقتنامه ها شامل انرژی تولید مجدد و کشتیرانی است.