کند شدن رشد اقتصادی کشور پهناور چین، اقتصاد جهان را نگران کرد وبهای نفت را چهار دلار کاهش داد به‌نحوی که قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال ۷۷ دلار و ۸۶ سنت و هر بشکه نفت وست‌تگزاس اینترمدیت هم ۷۴ دلار و ۲۲ سنت رسید.

اين موضوع براي نخستين بار است كه قيمت نفت در چهار سال گذشته به كمتر از 78دلار مي‌رسد. كاهش 30درصدي بهاي نفت بسياري از كشورهاي نفتي منطقه و جهان ازجمله ايران را نگران كرده است. به گزارش خبرگزاري‌های بین المللی ، آرت هوگان، تحليلگر بازار نفت گفته است.: «قيمت انرژي الی الخصوص نفت همچنان به كاهش خود ادامه خواهد داد.» همزمان اداره اطلاعات انرژي آمريكا اعلام كرد:

«توليد نفت آمريكا در سال آينده به رشد خود ادامه خواهد داد و كاهش قيمت نفت توليدكنندگان نفت شيل در اين كشور را از توليد منصرف نكرده است.» اين سازمان همچنين اعلام كرد: «انتظار مي‌رود عربستان توليد نفت خود را كاهش دهد.این موضوع تاثیر مستقیم اقتصاد چین بر سایر کشورهای جهان را بیش از پیش به اثبات می رساند

www.safarechina.com