چین و ژاپن ، مقصد دانشجویان بورسیه 

مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان بیان کرد: دانشجویان بورسیه سال گذشته غالبا به کشورهای چین و ژاپن اعزام شدند.

دکتر احمد غلامی در خصوص تاریخ اعزام دانشجویان بورسیه خارج سال 93 گفت: تا کنون تعداد دانشجویان بورسیه اعزامی‌ ما کم بودند علت آن هم این بود که این افراد باقی مانده از پذیرفته شدگان سال 92 بودند که بدون آزمون پذیرفته شده بودند.

ایشان افزود : بیشتر دانشجویان بورسیه خارج در سال گذشته معمولا به چین و تعدادی هم به ژاپن و مابقی نیز به صورت پراکنده به کشورهای اروپایی اعزام شدند.

مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان عمده رشته تحصیلی این دانشجویان را رشته های هوا فضا اعلام نمود و با اشاره به دانشجویان بورسیه سال جاری افزود: دانشجویانی که از طریق آزمون سراسری در بورس خارج پذیرفته شده‌اند، 115 نفر می باشند که این دانشجویان در 80 کدرشته منطبق بر اولویت الف نقشه جامع علمی کشور پذیرفته شده اند.

 هنوز بورس خارج این دانشجویان عملیاتی نشده است، آخرین کاری که دراین خصوص انجام گرفته این است که با مرکز نظارت و ارزیابی و هیات مرکزی جذب هماهنگ کردیم هر کدام از این دانشجویان را به دو دانشگاه، برای تعیین محل خدمت آینده آنها معرفی نماییم تا زمانی که آنها بتوانند از دانشگاه‌های معتبر دنیا پذیرش بگیرند، این مساله به آنها نیز ابلاغ شده است.

وی افزود: اگر پذیرش این دانشجویان توسط کمیته تخصصی ما تایید و شرایط بورس خارج که در دفترچه کنکور آمده بود را دارا بودند به تدریج بعد از جایابی و تایید صلاحیت عمومی، اعزام آنها شروع می شود.

احمدی با بیان اینکه همه بورس های اعزام شده در سال گذشته شامل دانشجویان مقطع دکتری بود، افزود: فقط 26 نفر در سال 90 برای تحصیل کارشناسی ارشد به روسیه اعزام شده اند که اکنون در مقطع دکتری تحصیل و بورس آنها منوط به جایابی در دانشگاه وابسته وزارت علوم است.