رونمایی از بخش های دیده نشده شهر ممنوعه در سال 2015

به گفته سان چی شیانگ، رییس موزه شهر ممنوعه و رییس انجمن آثار باستانی چین در شهر چانگ شان در جنوب چین ، به مناسبت نودمین سالگرد تاسیس موزه شهر ممنوعه در سال 2015، بخش های مرموز شهر ممنوعه از جمله کاخ "تسی نینگ" (کاخ اقامت مادر امپراطور) گشایش یافته و آثار باستانی بیشتری به نمایش در خواهد آمد .

سان چی شیانگ در دومین نشست جهانی اوقات فراغت کشاورزان و گردشگری روستایی در شهر چانگ شان اشاره کرد : سال 2015 با نودمین سالگرد تاسیس موزه شهر ممنوعه همراه است. به این مناسبت، 4 بخش جدید در داخل شهر ممنوعه از جمله سالن نمایشگاه آثار عتیقه در برج تسی یان که 80 درصد آثار باستانی آن پیش از این به نمایش گذاشته نشده است، بخش غربی شهر ممنوعه از جمله کاخ تسی نینگ، انبار سلطنتی دونگ هوا من و بخشی از دیوار شهر مورد بازدید بازدید کنندگان واقع می شود . این موزه دیجیتالی در دروازه دوان من، گشایش خواهد یافت.