همايش بزرگ تجارت با چين

تجارت و توسعه روابط تجاري به صورت حرفه اي با کشورهاي هدف، در شرايط کنوني اقتصاد ايران بسيار اهميت دارد. از این روست که پس از برگزاري موفق همايش هاي تجارت با کشورهاي عراق، روسيه، قطر و امارات در ماه هاي گذشته توسط اين مرکز، همايش کاربردي «تجارت با چين» با حضور معاونين و مشاورين وزير صنعت، معدن و تجارت، مديران کل مرتبط وزارت امور خارجه، روساي اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين، رايزنان بازرگاني ايران در چين و چين در ايران در تاريخ 8 بهمن ماه سال جاري در محل سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار مي گردد.


محورهاي همايش :
پتانسيل هاي صادراتي ايران به چين
مذاکرات تجاري
هشدارهاي لازم براي تجارت با شرکت هاي چيني
حل اختلافات تجاري
نحوه تاسيس دفاتر تجاري
اعتبارسنجي و شناسايي توليدکنندگان معتبر چيني
معرفي نمايشگاه هاي معتبر تجاري چين
حمل و نقل، بيمه و بانک

مقامات، سفرا و مديران حاضر در همايش:
افخمي: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران
Pang Sen: سفيرچين در ايران
صفري: سفير سابق ايران در چين
Guo Chuanwei: رايزن چين در ايران
حريري: نايب رئيس اتاق مشترک ايران و چين
سيدآقازاده: رايزن بازرگاني ايران در چين
کمالي اردکاني: رايزن بازرگاني سابق ايران در چين
تفضلي: رييس انجمن کشتيراني و خدمات وابسته
ادب: مديرکل ثبت موسسات غيرتجاري
سيدموسويان: مديرکل بخش آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت ايران
Ye Young: وابسته اقتصادي و بازرگاني چين در ايران
اصغرزاده: مدير شعب خارجي بانک پارسيان و نماينده سابق بانک تجارت در چين
نکونام: مديرکل صادرات و واردات سازمان ملي استاندارد sexoprague.com