ایجاد 20 جاذبه بزرگ گردشگری در مسیر جاده ابریشم

استان گان سو در نظر دارد در نوار اقتصادی جاده ابریشم 20 جاذبه بزرگ گردشگری ایجاد نماید . گزارشی از نشست گروه رهبری توسعه صنعت گردشگری استان گان سو حاکی از آن است که کارشناسان حاضر درباره چهار طرح از جمله برنامه کلی سازندگی مناطق بزرگ گردشگری نوار اقتصادی جاده ابریشم در استان گان سو به نقد و بررسی پرداختند . بر اساس این برنامه ها، از سال 2020، استان گان سو 20 منطقه بزرگ توریستی ، با تاسیسات کامل زیربنایی، پروژه های متنوع گردشگری و سیستم کامل مدیریتی را ایجاد خواهد نمود.استان گان سو در شمال غرب چین منطقه مهمی در جاده باستانی ابریشم به شمار رفته و از دیرباز گذرگاه مهمی برای تبادلات اقتصادی و فرهنگی بین ملت ها محسوب می گشته است.

 

safarechina.com