ساخت آسانسور برای گردشگران در دیوار قدیمی شهر شی آن

دیوار قدیمی شهر شی آن به عنوان کامل ترین دیوار بر جا مانده در دنیا ، به منظورساخت آسانسور برای توریستان ، مورد بحث و انتقاد عمومی واقع شده است.کمیته مدیریت دیوار قدیمی شهر شی آن، اعلام کرد که ساخت آسانسور گردشگری در تاریخ معین ، به تاخیر افتاده است. ضمنا این کمیته اطلاعات دقیقی درباره سبک و روش های اجرای ساخت و اقدام برای حمایت از میراث فرهنگی را به بخش مربوط ارائه کرده و تا کسب نتیجه بررسی، این پروژه متوقف گردید .

دیوار قدیمی شهر شی آن، در زمان پادشاه هونگ وو در سلسله مینگ احداث شده و تا کنون بیش از 600 سال قدمت دارد و اصلی ترین جاذبه دیدنی شهر شی آن محسوب می شود. در عین حال، مراسم استقبال از مهمانان برجسته و خارجی نیز در این منطقه انجام می پذیرد . کمیته مدیریت دیوار قدیمی شهر شی آن به طور رسمی اعلام کرد که به علت ورود جامعه چین به جامعه بزرگسالان، تعداد زیادی از گردشگران به شهر شی آن از بزرگسالان هستند. از این رو، این کمیته برای ارتقای سطح خدماتی و بهبود تجهیزات توریستی، اجرای این پروژه را مد نظر گرفته است.متخصصان بیشتر از این اقدام انتقاد می کنند. زیرا که میراث فرهنگی باید مورد حمایت و حفاظت مطلوبی واقع گردد.

 

safarechina.com