جزایر کوچک چین مقصد جدید گردشگری می‌شوند
دولت چین چند جزیره زیبا را به مقاصد جدید توریستی این کشور مبدل می‌کند . مقامات دولت چین که کشورشان در سال 2012 با رشد 140 درصدی درآمدهایش از محل صنعت گردشگری، 408 میلیارد دلار درآمد از محل این صنعت داشت ، به منظور جذب بیشتر گردشگر قصد دارد چند جزیره زیبا را به مقاصد جدید توریستی این کشور تبدیل نماید .

 در این راستا دولت چین قصد دارد جزایر زیبای «ژیشا» را که در دریای جنوبی چین قرار دارند به عنوان مقصد جدید گردشگری معرفی نماید. بدین منظورا در ماه می نخستین گروه از گردشگران با کشتی‌های تفریحی وارد جزایر «ژیشا» که تعداد آن‌ها به 40 مورد می‌رسد، می‌شوند.با این وجود کارشناسان زیرساخت‌های صنعت گردشگری این جزایر را ضعیف دانسته و با اشاره به اینکه بهترین هتل این جزایر تنها 56 اتاق دارد، اقدام جدی دولت برای توسعه زیرساخت‌های صنعت گردشگری قبل از جذب انبوه گردشگران و همچنین توجه به مسایل و مشکلات زیست‌محیطی حاصل از حضور گردشگران را خواستار شد.

 

safarechina.com