بانک ها و مراکز مالی چین همچون سایر کشورهای قوی در زمینه تجارت ، دارای فعالیت های گسترده و بازده بالایی می باشند .

علاقه مندان جهت سرمایه گذاری ، واریز پول و افتتاح حساب در این بانک ها باید با نام و فعالین آنها بیشتر آشنا شده و سپس اقدام نمایند . از مهم ترین بانک های چین شامل : 

-بانک چین

-بانک سازندگی چین

-بانک صنعتی و بازرگانی چین

-بنک آوکامیونیکشن

-بانک کشاورزی چین

-هنگ سنگ بانک

-بانک های هنگ کنگ

-چاینا کانستراکشن بانک

Unique dissemblable raison près laquelle l'assurance non couvre enjambée constamment Levitra 10mg levant principalement due à certains certifiés effets secondaires connus du médicament.