برای سفر به تهران از جانب پکن و به صورت متقابل یکی از بهترین خطوط که سالها با امنیت کامل در اختیارشماست ایرلاین ماهان می باشد. اطلاعات خاص این لاین در زیر ارائه شده است:

بلیط چین با ایرلاین ماهان

مبدا : تهران

مقصد : پکن

ساعت پرواز تهران تا پکن :                                          7 ساعت و 28 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا پکن :                                              5612   کیلومتر