برای سفر به تهران از جانب پکن و به صورت متقابل یکی از بهترین خطوط که سالها با امنیت کامل در اختیارشماست ایرلاین ماهان می باشد. اطلاعات خاص این لاین در زیر ارائه شده است:

بلیط چین با ایرلاین ماهان

مبدا : تهران

مقصد : پکن

ساعت پرواز تهران تا پکن : 7 ساعت و 28 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا پکن : 5612 کیلومتر

قیمت بلیط تهران به پکن باایرلاین ماهان : 19,718,000 تومان 

http://safarechina.com