مسافرین شانگهای چین از ایران معمولا مبدا تهران را انتخاب کرده و از میان تمام خطوط، ایرلاین قطری را برمی گزینند . اطلاعات بیشتر در مورد ایر لاین قطری در زیر آمده است :


بلیط شانگهای با ایرلاین قطری

مبدا : تهران

مقصد : شانگهای

ساعت پرواز تهران تا شانگهای :                                            8 ساعت و 27 دقیقه

فاصله هوایی تهران تا شانگهای :                                               6396    کیلومتر

قیمت بلیطشانگهای با هواپیمایی  قطری :                                    30,218,250  ریال