باند شانگهای که "ژونگشان دونگ یی لو" نیز نامیده می شود، یک اسکله معروف در شهر شانگهای چین است که برای قرن ها نماد این شهر بود. این اسکله در ساحل غربی رودخانه هوانگپو قرار دارد و حدود 1500 متر طول دارد. مشهورترین و جالبترین چشم انداز در قسمت غربی باند قرار دارد که 26 ساختمان با معماری های مختلف مانند گوتیک، باروک، رومی، کلاسیک و رنسانس  در آن قرار گرفته اند. دیوار سیل گیر 1700 متری که "دیوار عشاق" نام دارد در این اسکله قرار دارد و رمانتیک ترین گوشه شهر شانگهای به حساب می آید.

قبل از 1840، باند یک مسیر باریک گل آلود بود که نی های بلندی در آن روییده بودند. زمانی انگلیسی ها در آن مستقر شدند. پس از این که در سال 1846 شانگهای تبدیل به بندر تجاری گردید، یک خیابان در آن مکان کشیده شد و قسمت های کنار رودخانه تقویت و بازسازی شدند. پس از مدتی تعداد زیادی ساختمان تجاری در آن ساخته شد. از ابتدای قرن بیستم، باند تبدیل به قطب مالی شرق آسیا شد و مرکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شانگهای گردید.

در آن زمان کنسولگری کشورهای زیادی در باند تاسیس شدند و بانک ها، مشاغل و دفاتر روزنامه نیز یک به یک به این مکان آمدند. تنوع سبک معماری باند به همین دلیل است. پس از این که حکومت چین به جمهوری خلق چین تبدیل شد، ساختمان های باند به کارایی قبلی خود بازگشتند. موسسات دولتی و مالی از این ساختمان ها خارج شدند،  اما هتل ها همچنان پابرجا ماندند.

پس از آن فرمانداری شانگهای قصد تبدیل این مکان به مکانی گردشگری را نمود. در سال 2010 باند مجددا برای بازدید عموم آزاد شد و تبدیل به جاذبه توریستی کنونی گردید. Maxim Polyakov release his new game