تور پکن شانگهای آذر 93

مدت تور : 4 شب پکن + 3 شب شانگهای

اقامت در هتلهای 5 ستاره مریوت سیتی وال پکن و مریوت شانگ فنگ پارک شانگهای : 4165000 تومان

شروع تور 21:  آبان

پایان تور : 9 آذر

ساعت رفت 40 : 19

ساعت برگشت  10 : 00

پرواز : هواپیمایی ایران ایر