آبشار هوانگوشوی چین، بزرگترین آبشار آسیاست و بر روی رودخانه بای شوی قرار دارد. طول آن 74 متر و عرض آن 81 متر می باشد و یک جاذبه طبیعی بی نظیر در آنشون است. پارک ملی آبشار هوانگوشو در 45 کیلومتری جنوب غربی آنشون در ایالت گویژو قرار دارد. 

نام این آبشار برگرفته از یک گیاه محلی به نام درخت میوه قرمز است. به علت آب و هوای بارانی ایالت گویژو ، این آبشار هیچگاه خشک نشده است. در فصل های بارانی، آبشار مانند یک پرده می شود که حتی سنگ های پشت آن نیز دیده نمی شوند و هنگامی که آن را مشاهده می کنید گویا به صدها اسب در حال تاخت نگاه می کنید.

هوانگوشو به دلیل داشتن 18 آبشار معروف است. جریان این آبشار متناسب با هر فصل تغییر می کند. یک مخزن پشت آبشار است که کمی از آب آبشار را در خود نگه می دارد. وسیعترین آبشار بین آن ها، آبشار دوپوتانگ است که یک کیلومتر است و در 105 متری آبشار هوانگوشو قرار دارد. 

یک غار پشت این آبشار قرار دارد که 40 الی 47 متر ارتفاع دارد و درون آن 6 غار دیگر وجود دارند. غار دوم حدودا 10 متر ارتفاع دارد و تماشای صحنه پایین ریختن آب از آن بسیار لذتبخش است. در غار سوم می توانید به وضوح صدای آبشار را بشنوید که مانند یک سمفونی گوش نواز است. غار چهارم موپو فلات نام دارد که اگر دست خود را دراز کنید می توانید آبشار آن را لمس کنید. درون غار چهارم که بلندترین آن ها نیز هست، دامنه کوهستان هوانگوشان قابل مشاهده است.

آبشار از یک مکان بلند پایین می ریزد و به آبگیر زیرش اصابت می کند. آبگیر 11 متر عمق دارد و هر دو طرف آن صخره هایی هستند که گیاهان مختلفی بر روی آن ها روییده است. 

بهترین زمان برای بازدید از این آبشار، جولای و آگوست است که ماه های بارانی هستند و آبشار از زمان های دیگر بزرگتر است. بهتر است هنگام تماشای آبشار یک چتر به همراه داشته باشید، در غیر این صورت حتما خیس خواهید شد.