بودای بزرگ لشان یک مجسمه از مایتریا (یک بودا که به عنوان یک راهب قدرتمند با لبخندی عمیق بر روی صورتش و سینه و شکم عریان شناخته می شود) می باشد که به حالت نشسته قرار دارد (در حالیکه دستانش بر روی زانوانش قرار گرفته اند) و در شرق شهر لشان در ایالت سیچوان قرار دارد. این مجسمه مشهورترین نقطه شهر لشان می باشد.

در دسامبر سال 1996 این مکان به ثبت میراث جهانی یونسکو رسید. ساخت این معبد از سال 713 تا سال 803 طول کشید. در طول این سال ها، هزاران کارگر بر روی این مجسمه کار کردند. ارتفاع آن 71 متر و عرض آن 8.3 متر می باشد.

جذابیت این مجسمه تنها به بزرگی آن نیست، بلکه هنر معماری آن نیز بسیار زیبا و خیره کننده است. برای مثال، سیستم زه کشی آن که از کانال ها و حفره های پنهان تشکیل شده است، بر روی سر و بازوها پخش شده است. این سیستم موجب خشک ماندن قسمت داخلی مجسمه می شود و نقش مهمی در حفاظت از این مجسمه دارد. گوش های هفت متری آن، از چوب ساخته شده و سطح خارجی آن با گل و لای تزئین شده است. برای صنعتگران هزاران سال پیش، این کار کار آسانی نبوده است.

بازسازی این مجسمه توجه زیادی در داخل و خارج کشور به خود جلب کرد. مجسمه بودا به علت فرسایش آب و باران تقریبا نابود شده بود و در سال 1963 مورد بازسازی قرار گرفت. اکنون نیز به علت آلودگی هوا، این مجسمه در معرض خطر قرار گرفته است که دولت چین قول حفاظت و تعمیر آن را به مردم داده است.