غارهای لانگمن بزرگترین و تاثیرگذارترین مجموعه از هنر چینی می باشد. مجسمه های بودای این غارها، جایگاه هنر حکاکی بر روی سنگ در چین را نمایش می دهد. این غارها در سال 2000 به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت گردیدند.

غارهای لانگمن، در دو سمت رودخانه "یی" قرار دارد و تا جنوب ایالت هنان ادامه دارد. این غارها حدود 2300 غار هستند و تورفتگی های دیوار و صخره های آن ها، کنده کاری شده اند که حدود یک کیلومتر طول دارند. این کنده کاری ها شامل 110 هزار مجسمه سنگی بودا، بیش از 60 استوپا و 2800 سنگ نوشته ی کنده کاری شده بر روی ستون های سنگی اند.

یکی از غارهای اصلی، غار یائوفانگ دانگ می باشد که شامل 140 سنگ نوشته درباره درمان بیماری هاست. کار بر روی مجسمه های این غار تا 150 سال ادامه داشت. مجسمه های غار فنگ ژیانسی نیز نمونه های بارزی از هنر معابد غاری سلطنتی در چین می باشند که مورد تقلید بسیاری از هنرمندان مناطق مختلف قرار گرفته است.

سبک های هنری چینی استفاده شده در این غارها دو سبک اصلی را شامل می شوند. "سبک چینی مرکزی" و "سبک تانگ بزرگ". این سبک های مجسمه سازی و هنری در سراسر دنیا مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند و بر بناهای مختلفی تاثیرگذار بوده اند. مجسمه های غارهای لانگمن خلاقیتی هنری و برجسته هستند که در پیشرفت هنر مجسمه سازی در آسیا نقش بزرگی ایفا کرده اند.