قصر پوتالا نام صومعه مقدس بودائیان و اقامت‌گاه سابق دالایی لاما  می باشد که در شهر لهاسا در تبت واقع شده است . قبر هشت دالایی لاما در عمارت قصر سرخ قرار دارد. قصر تاریخی پوتالا شامل بیش از 1000 اتاق است. در این قصر با شکوه بیش از بیست هزار مجسمه و آثار ارزشمند و بی‌نظیر هنری به چشم می خورد. با وجود اینکه قصر پوتالا دارای یک‌هزار اتاق است، اما اتاق خواب شخصی دالایی لاما، تنها دارای وسعتی معادل ۰٬۴۶۵ متر مربع بوده است.

در حال حاضر تبت در اشغال جمهوری خلق چین قرار دارد. قصر پوتالا شامل قصر سفید و قصر سرخ و ساختمان‌های الحاقی آن‌هاست. قصر پوتالا همچنین در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت تاریخی رسیده است.قصر پوتالا محل و اقامتگاه دائمی دالایی لاما بود، تا اینکه تنزین گیاتسو، ۱۴اُمین دالایی لاما و دالایی لامای کنونی، در پی اشغال نظامی تبت توسط جمهوری خلق چین و قیام ناموفق ۱۹۵۹ میلادی به هندوستان گریخت. هم اکنون قصر پوتالا به «موزه دولتی چین» مبدل گشته است. قصر پوتالا نامش را از کوه پوتالا که کوهی مقدس در آئین بودایی می باشد، گرفته است.قصر پوتالا مظهر بودائیسم تبتی و نقش مهم آن ، در اداره سنتی کشور تبت بوده است. این مجموعه بر فراز کوهستان سرخ در مرکز دره لهاسا و در ارتفاع ۳۷۰۰ متری از سطح زمین واقع شده است. قصر پوتالا از شاه‌کارهای مهم معماری تبتی به شمار می رود .