مدارک مود نیاز جهت ویزای چین :

1- حضور مسافر در ایران الزامی است.

2-اصل پاسپورت (داشتن سه صفحه خالی الزامی است.

3-حتما دو قطعه عکس رنگی 6*4 تمام رخ با زمینه سفید و بدون عینک (عکس ارسالی باید کاملا با عکس پاسپورت منطبق باشد)

4-کپی شناسنامه صفحه اول و دوم با نام همسر و فرزندان ودر صورت مجرد بودن با نام پدر و مادر الزامیست .

5-پر کردن فرم مشخصات کامل فردی .

6-تمکن مالی به زبان انگلیسی معادل 3000 دلار با مهر برجسته و اصل امضاء متصدی بانک

7-جهت ویزای یکساله باید چهار ویزای قبلی در پاسپورت باشد.

8-بلیط وهتل کانفرم شده الزامی میباشد.

9-ویزای گروهی حداقل پنج نفر میباشد.

10-سفارت چین در روز پنج شنبه کار فوری قبول نمی کند.